Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebCentrum sociálnych služieb - Zmluvy za rok 2012Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
Dohoda č. 261/§51/20 DOHODA o zabezpečení vykonávania absolventskej praxe, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, financovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 85 % a štátného rozpočtu SR 15% 2012-12-18 2012-12-31 Úrad práce, sociálnych vecí arodiny TN - CSS Skalka nad Váhom Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
Dohoda č. 38/§56/201 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti - Informátor recepcie (2 osoby) 335,00 /týždenný prac.čas 30 h 2012-12-12 2012-12-31 Úrad práce, sociánych vecí a rodiny TN - CSS Skalka nad Váhom II/74 Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
0903670290 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena pôvodného programu služieb Účastníka na program služieb vo vzťahu k SIM karte 189,00 € (24 mes.splátok) 2012-12-17 2012-12-31 Slovak Telekom, a.s., BA - CSS Skalka nad Váhom Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
U965/2012 LICENČNÁ ZMLUVA č. U965/2012 poskytnutie licencie - používateľských práv k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému URBIS (Program) za Program 199,- €, Systémová 2012-12-17 2012-12-31 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica - CSS Skalka nad Váhom Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
2012KU514 Zmluva o poskytovaní služieb poskytovanie služieb súvisiacich s programovým vybavením KUCHYŇA - vedenie agendy stravovacej prevádzky v zariadeniach sociálnej starostlivosti 229,00 EUR ročne (bez DPH) 2012-12-17 2012-12-31 PROMYS soft, s.r.o., Myjava - CSS Skalka nad Váhom Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
12-12-2012 Prima banka Slovensko, a.s. - Žiadosť o zmenu na účte 0672971002/5600 zmena balíka služieb na Balík Municipal Exclusive - sadzobník poplatkov 24,50 2012-12-12 2012-12-31 Prima Banka Sllovensko, a.s. - CSS Skalka nad Váhom Ing. Roman Krbata, PhD. - riaditeľ CSS (0KB)
7105195014 Úrazové poistenie úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 2012-10-31 2012-11-12 KOMUNÁLNA poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
Dohoda Dohoda o používaní zariadení v súkromnom vlastníctve Používanie zariadení v súkromnom vlastníctve zamestnanca 0 neurčito 2012-09-27 Ing. Roman Krbata, PhD. riaditeľ CSS Dohoda_Krbata.pdf (0KB)
0009/§52a/2012/NP V- Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - 2012-10-29 2012-11-12 Úrad práce , sociánych vecí a rodiny Trenčín- CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Dohoda o prevzatí dlhu zriaďovacie poplatky - 2012-10-13 2012-11-12 Ing. Juraj Kollár splnomocnenec spoločnosti Slovak Telekom, a.s., BN - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Darovacia zmluva Vecný dar PC IBM s monitorom a klávesnicou - 2012-10-01 2012-11-12 Základná škola s materskou školou Uhrovec - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Zmluva o darovaní Opotr. prádlo firmou Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice - 2012-09-13 2012-11-12 Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice - CSS Sklaka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Darovacia zmluva Vecný dar - kniky beletria v počte 50 ks 2012-08-06 2012-11-12 rod. Krbatová - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Darovacia zmluva Vecný dar - PC IBM s monitorom LCD 17 - 2012-06-01 2012-11-12 Ján Hajduch, Podhorie, Beluša - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- DODATOK k dohode o používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely doba určitá sa predlžuje do 31.10.2012 - 2012-09-27 2012-11-09 Obec Skalaka nad Váhom/ Obecný úrad - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS + starosta obce (0KB)
- Dohoda o používaní motorového vozidla používanie služobného motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancom pre služobné a súkromné účely - doba určitá do 30.09.2012 - 2012-06-06 2012-11-09 Obec Skalka nad Váhom/Obecný úrad - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS + starosta obce (0KB)
- DodatokPonuka E. Výhoda Dodatok k Zmluve o združenej dodávke a zabezpečení distribúcie elektriny - 2012-09-10 2012-11-09 ZSE energia, a.s.,Bratislava - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Návrh majiteľa účtu na uzatvorenie zmluvy o vydaní a používaní platobnej karty Platobná karta Maestro - Medzinárodná - 2012-09-06 2012-11-09 Prima banka Slovensko, a.s., Trenčín - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Kúpna zmluva Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a ostatných mäsových produktov - 2012-06-27 2012-11-09 URBÁNEK Mäso - lahôdky, s.r.o., Trenčín - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
388/2012 ZMLUVA č. 388/2012 o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu - 2012-07-09 2012-11-09 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Darovacia zmluva finančný dar 400,00 € 2012-08-06 2012-11-09 STELL CAST, s.r.o., Bratislava - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Zmluva o výpožičke Predmet výpožičky hnuteľnej veci - drevený stolík o rozmere 90x90 cm - 2012-08-01 2012-11-09 Obec Skalka nad Váhom/Obecný úrad - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Zmluva o výpožičke bezplatná výpožička didaktického zariadenia (projektoru) značky Hawlett Packard - 2012-05-09 2012-11-09 Základná škola s materskou Skalka nad Váhom - CSS Skalka nd Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Zmluva o umiestnení nápojového automatu PO04/12/004 Nápojový automat typ XM , za účelom poskytovania teplých nápojov 1 ks nápoja/0,20€ 2012-05-13 2012-11-09 KÁVOMATY, s.r.o., Kežmarok - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Rámcová zmluva o spolupráci vzájomná spolupráca vo veci zabezpečovania údržbárských činností v rozsahu refundácie ceny prác 2012-05-01 2012-11-09 Obec Skalka nad Váhom - ZŠ s materskou Skalka nad Váhom - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Zmluva o inštalácii Pripojenie do Privátnej dátovej siete 59,59 € 2012-05-09 2012-11-09 ICS Systems s.r.o., Mýtna/ Stará Turá - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
- Darovacia zmluva vecný dar - kniky beletria v počte 30 ks 2012-04-25 2012-11-09 rod. Krbatová Bánovce nad Bebr., - CSS Skalka nad Váhom riaditeľ CSS (0KB)
2008SA514 Dodatok č. 1/2012 k zmluve číslo 2008SA514 Predmetové vybavenie SAGA pre vedenie sociálnej agendy o klientoch v zariadeniach sociálnej starostlivosti v rámci zmluvy - ročne, polroč 2012-01-01 2012-11-09 PROMYS soft, s.r.o., Myjava - CSS Skalka nad Váhom poverený pracovník riadením CSS (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.