Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebCentrum sociálnych služieb - Zmluvy za rok 2015Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
Zmluva Darovacia zmluva Skladová úložná skriňa na zdravot.pomôcky a lieky 0 neurčito 2015-11-26 Steel Cast, s.r.o., Bratislava riaditeľ Darovacia zmluva Steel Cast - CSS.pdf (0KB)
Dodatok Dodatok Ponuka E.Benefit Dodávka elektrickej energie podľa cenníka - zníženie ceny v zmysle dodatku 2015-10-30 ZSE Energia, a.s., Bratislava riaditeľ CSS CSS-ZSE Dodatok 2015-16.pdf (0KB)
Dodatok Dodatok č. 4 Dodávka zemného plynu Zmluvná a regulovaná cena 31.10.2016 2015-08-12 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava riaditeľ CSS Plyn_SPP_2015-2016.pdf (0KB)
2015-08-12 Darovacia zmluva Finančný dar 70 EUR neurčito 2015-08-12 Ľudmila Kopecká, Dubodiel riaditeľ CSS Finančný dar Kopecká0001.pdf (0KB)
2015-07-29 Rámcová dohoda Čistiace a hygienicko-dezinfekčné prostriedky Cenník z verejného obstarávani 31.12.2016 2015-07-29 Zuzana Pakošová LEONA P+P, Staškov riaditeľ CSS Rámcová dohoda_Čistiace a dezinfekcia0001.pdf (0KB)
2148/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávka vody z verejného vodovodu 0,9494 EUR/m3 bez DPH neurčito 2015-07-22 CSS - TVK riaditeľ CSS Zmluva CSS-TVK0001.pdf (0KB)
Dodatok Dodatok č.1 k Zmluve o preprave veci Zníženie ceny za vývoz odpadu zo septika (žumpy) 40 EUR/1 vývoz vrátane likvidá 2016-12-31 2015-06-23 PD Skalka n. V. riaditeľ CSS Dodatok 1 CSS-PD0001.pdf (0KB)
Zmena balíka na iný Zmena účtu na iný účet Zmena balíka účtov CSS na iný balík zníženie ceny neurčito 2015-06-23 Prima banka, a.s., pobočka Trenčín riaditeľ CSS (0KB)
Licenčná zmluva Licenčná zmluva Informačný systém Cygnus, modul Sociálna časť a Dokumentácia klienta 3 mesiace zdarma, 9 mesiacov 6 2016-01-31 2015-06-23 IReSoft, s.r.o., Brno riaditeľ CSS Lic zmluva CSS-IreSoft0001.pdf (0KB)
Zmluva Zmluva o preprave veci Vývoz a likvidácia odpadu zo septiku 45,00 EUR za 1 vývoz s likvidá 2016-12-31 2015-04-01 Poľnohospodárske družstvo Skalka nad Váhom riaditeľ CSS Zmluva CSS-PD Vývoz a likv odp septik0001.pdf (0KB)
Zmluva Darovacia zmluva TV prijímač veľkoplošný s audio video prísluš. 0 neurčito 2015-01-15 PRECIOZA, spol. s r.o., Bánovce n. B. riaditeľ Darovacia zmluva Precioza AudioVideo.pdf (0KB)
Zmluva Darovacia zmluva PC ATX 0 neurčito 2015-01-05 Blanka Zaťková riaditeľ Darovacia zmluva Zaťková_PC ATX.pdf (0KB)
Zmluva Darovacia zmluva Práčka Elektrolux 0 neurčito 2015-01-05 Ing. Roman Krbata, PhD. riaditeľ Darovacia zmluva Krbata Práčka.pdf (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.