Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebZmluvy za rok 2011Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
2011 Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ 59380,20 2011-04-25 2011-04-25 Obec Skalka nad Váhom, TVRDOŇ Vladimír starosta obce Zmluva o dielo_0001.pdf (0KB)
22 Dodatok Ponuka E.Výhoda Zmena a doplnenie zmluvy o dodávke elektriny - 2011-11-29 2011-11-29 ZSE Energia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_22.pdf (0KB)
21 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu - 2011-11-29 2011-11-29 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_21.pdf (0KB)
20 Zmluva o dielo Článok II. zmluvy o dielo 31 725,74 2011-11-08 2011-11-08 STES spol. s.r.o.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_20.pdf (0KB)
19 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Pripojenie odberného plynového zariadenia - 2011-11-02 2011-11-03 SPP - dsitribúcia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_19.pdf (0KB)
18 Zmluva o poskytnutí dotácie Článok I. zmluvy o poskytnutí dotácie 28 000,00 2011-09-28 - 2012-01-31 2011-09-29 Obec Skalka nad Váhom; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Starosta obce ocu_zm_2011_18.pdf (0KB)
17 Dodatok č.3 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 04/017/10 Zmeny v bodoch 2.2.3.2, 2.2.4.3., 2.2.4.4. a v 2.2.5.3. 200,00 2011-10-05 2011-10-06 Dexia Banka Slovensko, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_17.pdf (0KB)
16 Dohoda o vykonaní praxe Prevádzková prax pre študijný odbor obchodná akadémia 0,00 2011-09-05 - 2011-09-16 2011-09-05 Obec Skalka nad Váhom; Obchodná Akadémia Milana Hodžu Starosta obce ocu_zm_2011_16.pdf (0KB)
15 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúci Pripojenie elektriny 0,00 2011-06-24 2011-06-25 ZSE Distribúcia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_15.pdf (0KB)
14 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2011 Nájom nebytových priestorov 1 560,00 / rok 2011-06-09 2011-06-10 Obec Skalka nad Váhom; Michaela Daneková - MIŠA BAR Starosta obce ocu_zm_2011_14.pdf (0KB)
13 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 Nájom nebytových priestorov 600,00 / rok 2011-06-09 2011-06-10 Obec Skalka nad Váhom; Ľubomíra Sabadková Starosta obce ocu_zm_2011_13.pdf (0KB)
12 Zmluva o poskytnutí služieb Audit účtovne závierky za rok 2010 a audit údajov vo výročnej správe 800,00 2011-05-15 2011-05-16 Ing. Eva Ďuržová; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_12.pdf (0KB)
11 Dohoda o výkone pôsobnosti stavebného úradu Výkon pôsobnosti stavebného úradu - 2011-04-13 - 2014-12-31 2011-04-20 Mesto Trenčín; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_11.pdf (0KB)
10 Dodatok č.2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 04/017/10 Zmeny v bodoch 2.2.3.2, 2.2.4.3. a v 2.2.4.4. - 2011-04-29 2011-04-30 Dexia Banka Slovensko, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_10.pdf (0KB)
9 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny - 2011-04-07 2011-04-20 ZSE Energia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_09.pdf (0KB)
8 Zmluva o zriadení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne Zriadenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne - 2011-03-28 2011-04-20 Účastníci zmluvy Starosta obce ocu_zm_2011_08.pdf (0KB)
7 Zmluva o dielo č. R_100/2011 Právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS 119,71 2011-04-01 2011-04-20 IVeS; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_07.pdf (0KB)
6 Dohoda č.20/§50i/2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona o službách zamestnanosti 501,03 2011-03-01 - 2011-11-30 2011-04-20 ÚPSVaR Trenčín; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_06.pdf (0KB)
5 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektriny - 2011-02-10 - 2012-02-08 2011-04-20 ZSE Energia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_05.pdf (0KB)
4 Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu - 2011-02-07 2011-04-20 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_04.pdf (0KB)
3 Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúci Pripojenie elektriny 0,00 2011-02-25 2011-04-20 ZSE Distribúcia, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_03.pdf (0KB)
2 Poistná zmluva Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - 2011-01-25 2011-04-20 Komunálna poisťovňa, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_02.pdf (0KB)
1 Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 119,54/rok 2011-01-25 2011-04-20 Komunálna poisťovňa, a.s.; Obec Skalka nad Váhom Starosta obce ocu_zm_2011_01.pdf (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.