Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebZmluvy za rok 2013Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
1213522538 Zmluva o pripojení Dodávka elektrickej enenrgie objekt II/90 3fx25(A) 2013-11-13 2013-11-26 Obec Skalka nad Váhom, ZSE a.s. starosta obce Zmluva o pripojení.pdf (0KB)
Dodatok č. 2 zmluva o dodávke plynu č.90 M2 2013-10-29 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, SPP a.s. starosta obce dodatok č.2.pdf (0KB)
Dodatok č. 2 zmluva o dodávke plynu č. 32 M3 2013-10-29 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, SPP a.s. starosta obce dodatok č2 002_NEW.pdf (0KB)
Dodatok č. 2 zmluva o dodávke plynu č.103 M4 2013-10-29 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, SPP a.s. starosta obce dodatok č.2_0003_NEW.pdf (0KB)
Dodatok č. 2 zmluva o dodávke plynu č. 231 M4 2013-10-29 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, SPP a.s. starosta obce dodatok č.2_NEW.pdf (0KB)
9406525086 Zmluva združená dodávka elektriny C2-X3 2013-10-22 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, ZSE a.s. starosta obce zmluva o zdruzenej dodavke elektriny.pdf (0KB)
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ 45000 2013-10-15 2013-11-04 Obec Skalka nad Váhom, TVRDOŇ Vladimír starosta obce dodatok č.1 k zmluve o dielo.pdf (0KB)
4/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov nebytové priestory 1363,56 2013-08-01 2013-08-01 Obec Skalka nad Váhom, IZART s.r.o. starosta obce zmluva 4 2013_IZART.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie futbalového oddielu žiakov - jesenná časť súťaže 500 2013-07-01 2013-08-01 Obec Skalka nad Váhom, Vít Podhorský starosta obce prikaz zml2 Podhorsky.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie futbalového mužstva OFK - jesenná časť súťaže 1300 2013-07-01 2013-08-01 Obec Skalka nad Váhom, Robert Tomík starosta obce prikaz zml2 Tomik.pdf (0KB)
. Zmluva o zriadení vecného bremena pozemok CKN č. 954/5 k.ú. Skalská Nová Ves 2013-06-12 2013-06-26 Slovak Telekom a.s., Obec Skalka nad Váhom starosta obce zmluva o zriadení VB.pdf (0KB)
. Zmluva o zabezpečení výkonu činností technik BP a PO 50 2013-04-30 2013-05-29 Obec Skalka nad Váhom, Iveta Švábyová starosta obce zmluva o zab. vykonu_NEW.pdf (0KB)
2/2013 Nájomná zmluva pozemok 1500 2013-05-09 2013-05-21 Slovak Telekom a.s., Obec Skalka nad Váhom starosta obce Zmluva 02 2013_NEW.rar (0KB)
. Zmluva o prevzatí futbalové športové činnosti . 2013-05-10 2013-05-21 TJ Slovan, Obec Skalka nad Váhom starosta obce ZMLUVA futbal_0003_NEW.pdf (0KB)
3/2013 Zmluva o nájme nebytové prioestory - garáž 1500 2013-03-26 2013-03-27 Obec Skalka nad Váhom, Tomáš Horňáček starosta obce IMG.jpg (0KB)
. Dodatok č. 2 k z,luve A/2104/12/2008 aktualizácia programov 200 2013-02-13 2013-03-12 Obec Skalka nad Váhom, TOPSET Solutions s.r.o.. starosta obce topset.pdf (0KB)
1/2013 Nájomná zmluva prenájom reklamnej plochy 500 2013-02-11 2013-03-01 Obec Skalka nad Váhom, IZART s.r.o. starosta obce izart.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie futbalového oddielu žiakov OFK 500 2013-02-01 2013-02-11 Obec Skalka nad Váhom, Vít Podhorský starosta obce prikaz zmluva2.pdf (0KB)
01-122012 Zmluva o dielo riešenie havarijnej situácie elektrického zariadenia na ZŠ s MŠ 18296,58 2013-01-25 2013-02-11 Obec Skalka nad Váhom, SILO STAV spol.r.o. starosta obce (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie mužstva OFK 1300 2013-01-12 2013-01-30 Obec Skalka nad Váhom, Robert Tomík starosta obce prikazna zmluva m_NEW.pdf (0KB)
U975/2012 Licenčná zmluva Aplikačné programové vybavenie 399 2013-01-07 2013-01-21 Obec Skalka nad Váhom, MADE spol. s.r.o. starosta obce Made zmluva.doc (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.