Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služieb

Zmluvy za rok 2016Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
2016/1/VB Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - 2017-01-13 0000-00-00 Starosta obce Skalka nad Váhom, Trenčiansý samosprávny kraj starosta obce Skalka nad Váhom a zástupca TSK Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.20161VB.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-01-01 2016-12-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, Záhoráková Mária Starosta obce Skalka nad Váhom, Záhoráková Mária (0KB)
1/2016 dodatok 2016-12-30 Dodatok č. 1 k zmluve o preprave veci zo dňa 30.12.2015 2016-12-30 Dodatok č. 1 k zmluve o preprave veci zo dňa 30.12.2015 - 30170101 2016-12-30 Starosta obce Skalka nad Váhom, p. Hejdiš, Ing.Sládkovičova Starosta obce Skalka nad Váhom, p. Hejdiš, Ing.Slá Dodatok č. 1 k zmluve o preprave veci zo dňa 30.12.2015.pdf (0KB)
- Dohoda s UP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ..... Dohoda s UP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ..... - 20161221 2016-12-27 Starosta obce Skalka nad Váhom, - riaditeľ UPSVaR Starosta obce Skalka nad Váhom, - riaditeľ UPSVaR Dohoda o zabezpečení podmienok vykon. aktiv.činn........pdf (0KB)
- Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných činností... Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných činností... - 20161227 2016-12-27 Starosta obce Skalka nad Váhom, -Komunálna poisťovňa - zástupca Starosta obce Skalka nad Váhom, -Komunálna poisťov úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.pdf (0KB)
- Úrazové poistenie Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie ... - 2016-12-01 - 2017-05-31 2016-12-01 Starosta obce Skalka nad Váhom - Komunálna poisťovňa Starosta obce Skalka nad Váhom - Komunálna poisťov Úrazové poistenie.pdf (0KB)
- Dohoda s UP Dohoda s UP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - 2016-12-01 2016-12-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, UPSVaR Trenčín Starosta obce Skalka nad Váhom, UPSVaR Trenčí Dohoda s UP.pdf (0KB)
- Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice - 2016-11-14 2016-11-28 Obec Skalka nad Váhom, Kúpele Trenčianské Teplice Obec Skalka nad Váhom, Kúpele Trenčianské Teplice Zmluva o spolupráci Kúpele v regióne obec Skalka nad Váhom 2016.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva p. Kvasnica - 2016-12-01 2016-11-25 Starosta obce Skalka nad Váhom, p. Kvasnica starosta obce Skalka nad Váhom - p. Kvasnica Nájomná zmluva BYT BS1 p. Kvasnica.pdf (0KB)
- Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl.zák. č.40/1960 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov - 2016-11-08 2016-11-21 starosta obce Skalka nad Váhom, riaditeľka ZŠ a MŠ Skalka nad Váhom starosta obce Skalka nad Váhom, riaditeľka ZŠ a M Zmluva o výpožičke .pdf (0KB)
dodatok č.2 Dodatok k zmluve o spolupráci č.2 Dodatok k zmluve o spolupráci č.2 - 2016-11-11 2016-11-16 Starosta obce Skalka nad Váhom, , satrosta Zamarovce ,starosta Dolná Súča, starosta Horné Srnie Starosta obce Skalka nad Váhom, , satrosta Zamarov Dodatok k zmluve o spolupráci č.2.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka - výmena Nájomná zmluva bytovka - výmena - 2016-11-15 2016-11-10 Starosta obce Skalka nad Váhom, Toráčová Michaela, Miker Emanuel Starosta obce Skalka nad Váhom, Toráčová Michaela, Nájomná zmluva - výmena bytu, Toráčová, Miker.pdf (0KB)
- Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke - 2016-11-08 2016-11-10 Starosta obce Skalka nad Váhom, Bc. Erika Vasková Starosta obce Skalka nad Váhom, Bc. Erika Vasková Zmluva o zápožičke.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2016.11.01 2016-10-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, Michal Panák, Repová Lenka Starosta obce Skalka nad Váhom, Michal Panák, Repo Panák, Repová NZ.pdf (0KB)
. Zmluva o sponzorskom dare dar pre OFK 1000 2016-08-30 2016-08-30 MSM Martin, Obec Skalka nad Váhom starosta obce zmluva msm_NEW.pdf (0KB)
- Príkazná zmluva vytrénovanie futbalového oddielu žiakov obecného futbalového klubu TJ SLOVAN Skalka nad Váhom 600 2016-08-15 2016-08-23 Starosta obce Skalka nad Váhom - p. Vít Podhorský starosta obce Skalka nad Váhom - p. Vít Podhorský p. Podhorský Vít Príkazna zmluva.pdf (0KB)
- Príkazná zmluva Vytrénovanie futbalového oddielu mužov Obecného futbalového klubu Slovan Skalka nad Váhom jesennej sezóne 1350 2016-08-01 2016-08-23 Starosta obce Skalka nad Váhom - Ing. Tibor Grofik starosta obce Skalka nad Váhom - Ing. Tibor Grofik Príkazna zmluva Ing. Grofik Tibor.pdf (0KB)
- Zmluva podľa § 269 osd.2 zákona č.513/1991 Zb. Obch.zák..... o odpadoch Zmluva podľa § 269 osd.2 zákona č.513/1991 Zb. Obch.zák..... o odpadoch - 2016-06-31 2016-08-16 Starosta obce Skalka nad Váhom - ENVI-PAK, a.s. Bratislava Starosta obce Skalka nad Váhom - ENVI-PAK, a.s. Br Zmluva ENVI-PAK, a.s. Bratislava.pdf (0KB)
- Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie - Doba neurčitá 2016-08-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, Continetal film, s.r.o.Ševčenkova 19, Bratislava starosta obce Skalka nad Váhom-Continental film, s Zmluva o požičiavaní DVD nsičov pre verejné premietanie.pdf (0KB)
01/2016/DP Zmluva o nájme reklamnej plochy Zmluva o nájme reklamnej plochy 501,11 Eur/rok 2016-07-01 2016-07-06 FORSAM, spol. s.r.o. Súvoz 13, 91101 Trenčín a Obec Skalka nad Váhom starosta obce Skalka nad Váhom- FORSAM spol. s.r.o Zmluva o nájme reklamnej plochy.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - p. Orčová - 31.1.2017 2016-06-30 Starosta obce Skalka nad Váhom, Petra ORČOVÁ Starosta obce Skalka nad Váhom, Petra ORČOVÁ Nájomná Zmluva p. Orčová.pdf (0KB)
Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č 4/2015 Predĺženie nájmu do 31.7.2016 - 2016-07-31 2016-06-20 Starosta obce Skalka nad Váhom - Patrik Hejdiš, Agrofarma hejdiš starosta obce Skalka nad Váhom - Patrik Hejdiš, Ag Dodatok k zmuve Hejdiš Patrik Agrofarma hejdiš.pdf (0KB)
Zmluva o poskytovaní Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 950,-Eur 2016-06-13 2016-06-14 Starosta obce Skalka nad Váhom, Ing. Jana Daňová starosta obce Skalka nad Váhom, Ing. Jana Daňová Zmluva o poskytovaní audítoských služieb.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka predlženie zmluvy - 2016-05-01 2016-05-23 Starosta obce Skalka nad Váhom, Toráčová Michaela, Miker Emanuel starosta obce Skalka nad Váhom, Toráčová Michaela, Nájomná zmluva Toráčova, Miker-predlženie 2016.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Predlženie nájmu - 2016-06-01 2016-05-23 Starosta obce Skalka nad Váhom, Emília KOMLOŠOVÁ starosta obce Skalka nad Váhom - Emília KOMLOŠOVÁ Nájomna zmluva p. Komlošová-predlženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka , p. Šumichrastová - 2017-01-31 2016-05-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, Zuzana Šumichrastová starosta obce Skalka nad Váhom - Šumichrastová Zuz Nájomná zmluva 2016 Šumichrastová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - p Hlatká - 2017-01-31 2017-05-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, p. Hlatká starosta obce Skalka nad Váhom, p. Hlatká Nájomná zmluva p. Hlatká 2016.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka - 2016-05-01 2016-04-29 Starosta obce Skalka nad Váhom, Jozef Hošták starosta obce Skalka nad Váhom - Jozef Hošták Nájomná zmluva p. Hošták.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Predlženie nájmu - 2017-01-31 2016-04-27 Obec Skalka nad Váhom, p. Guga Jozef, nájomník starosta obce Skalka nad Váhom - Guga Jozef Nájomná zmluva p. Guga.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva Nájomná zmluva bytovka p. Kováčiková - 31.01.2017 2016-04-05 Starosta obce Skalka nad Váhom, Kováčiková Viera starosta obce Skalka nad Váhom - Kováčiková Viera nájomná zmluva p. Kováčiková.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-01-31 2016-03-30 Starosta obce Skalka nad Váhom, Vodová Mária starosta obce Skalka nad Váhom - Vidová Mária Nájomná zmluva Vidová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva na prenájom bytu Nájomná zmluva bytovka - 2016-04-01 2016-03-30 Starosta obce Skalka nad Váhom, Toráčová Michaela, Miker Emanuel starosta obce Skalka nad Váhom - Toráčová Michaela Nájomná zmluva Miker-Toráčová.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie mužstva OFK 1500 2016-02-22 2016-03-10 Obec Skalka nad Váhom, Ing. Tibor Grofik starosta obce PZ Grofik_NEW.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie oddielu žiakov OFK 600 2016-02-22 2016-03-10 Obec Skalka nad Váhom, Vít Podhorský starosta obce PZ Podhorsky_2016.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva Nájomná zmluva bytovka - 2016-03-07 2016-03-07 Starosta obce Skalka nad Váhom, Zuzana Šumichrastová starosta obce Skalka nad Váhom - Šumichrastová Zuz Nájomná zmluva Šumichrastová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva Prenájom bytu CS2 - 2016-03-01 2016-02-26 p. Komlošová Emília - Obec Skalka nad váhom starosta obce Skalka nad Váhom Nájomná zmluva BYTY 2016 p. Komlošová.pdf (0KB)
- Zmluva o užívaní poľovného revíru Zmluva o užívaní poľovného revíru Kľúčové 33,36 Eur /rok 2015-12-21 2016-02-10 Obec Skalka nad Váhom , Poľovnícke združenie Háj so sídlom v Nemšovej, časť Kľúčové Anton Horečný -Poľovnícke združenie Háj so sídlom Zmluva o užívaní poľovného revíru Kľúčové.pdf (0KB)
9105918769 Zmluva o dodávke plynu Zmena odberateľa 5 eur/mes. 2016-01-01 2016-01-27 obec Skalka nad Váhom, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. starosta obce Skalka nad Váhom, splnomocnený zástu Zmluva SPP.pdf (0KB)
9408033258 Zmluva o dodávke elektriny záväzok dodávateľa dodávať elektrinu - 2016-01-12 2016-01-13 Obec Skalka nad Váhom, ZSE Energia,a.s. starosta obce Skalka nad Váhom ZSE 231 BS1.pdf (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.