Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebZmluvy za rok 2017Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
- dodatok Dodatok zmluvy Enviropol - 2018-01-03 2018-01-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, riaditeľ spoločnosti Enviropol Starosta obce Skalka nad Váhom, riaditeľ spoločnos Dodatok zmluvy Enviropol.pdf (0KB)
- zmluva o nájme hrobového miesta zmluva o nájme hrobového miesta - 2018-01-03 2018-01-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového miesta Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového Zmluva cintorín.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2019-02-01 2018-12-19 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 2018 AS1 predlženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2019-01-01 2018-12-19 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 01.12. 2018 - Trubanová Martina . predlženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-12-10 2018-12-10 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2018 - Baránková Mária.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-12-10 2018-12-10 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2018 - Blahová Darina.pdf (0KB)
- Zmluva o spolupráci - kúpele Trenč. Teplice Zmluva o spolupráci - kúpele Trenč. Teplice - 2018-12-01 2018-12-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupca kúpeľov Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupca kúpeľov ZoS Kúpele v regióne obec _navrh 2018_2019_Obec.pdf (0KB)
- Dodatok Dodatok o spolupráci o zbere šatstva - 2019-09-06 2019-11-21 Starosta obce Skalka nad Váhom, oprávnená osoba TextilEco a.s. Starosta obce Skalka nad Váhom, oprávnená osoba Te Dodatok k zmluve o zbere šatstva.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva cintorín Skala Nájomná zmluva cintorín Skala - 2018-11-07 2018-11-08 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového miesta Nájomná zmluva cintorín Skala nájomná zmluva č. 68 cintorín 001.jpg (0KB)
- zmluva o nájme Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely - 2018-10-31 2018-10-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca poľnohospodárskej pôdy Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca poľnohospo Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 2018-11-01 2019-10-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 2018 AS1 - Burian.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva hrobového miesta Nájomná zmluva hrobového miesta - 2018-10-22 2018-10-22 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového miesta Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového Nájomná zmluva hrob č. 85 001.jpg (0KB)
- Nájomná zmluva hrobového miesta Nájomná zmluva hrobového miesta - 2018-10-22 2018-10-22 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového miesta Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového Nájomná zmluva hrob č. 87 001.jpg (0KB)
- Nájomná zmluva hrobového miesta Nájomná zmluva hrobového miesta - 2018-10-22 2018-10-22 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobu starosta obce- nájomca hrobového miesta Nájomná zmuva hrob č.141 001.jpg (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-10-01 2018-10-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 9 2018 Ing. Miroslav - Zemanovič.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka - výmena Nájomná zmluva bytovka - výmena - 2018-10-01 2018-10-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 92018-výmena Bc. Hodulíková.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-10-01 2018-10-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 01.10. 2018 - Trubanová Martina.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-10-01 2018-09-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 92018-výmena Bc. Hodulíková.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-10-01 2018-09-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 9 2018 Ing. Miroslav - Zemanovič.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Predlženie nájmu - 2018-08-31 2018-08-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva 2018 - Hajmachová Alena -predĺž..pdf (0KB)
104/2018 Nájomná zmluva cintorín Skala Nájomná zmluva cintorín Skala - 2018-07-23 2018-07-23 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobu č. 104 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobu č. 1 Zmluva hrobu č. 104 cintorín Skala.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva - cintorín Nájomná zmluva cintorín - 2018-06-27 2018-06-27 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového miesta Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca hrobového Nájomná zmluva -cintorín.pdf (0KB)
- - Nájomná zmluva bytovka - 2018-06-21 2018-06-21 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2018 - Mišovcová Marcela- predlženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-06-21 0000-00-00 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2018 - Hviščová Ľubica - predĺženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2018-05-31 2018-05-31 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva jún 2018 - Hajmachová Alena.pdf (0KB)
- Licenčná zmluva Licenčná zmluva - 2018-05-30 2018-05-30 Starosta obce Skalka nad Váhom, konateľ spoločnosti TENDERnet s.r.o. Starosta obce Skalka nad Váhom, konateľ spoločnost Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o.pdf (0KB)
- Audítorská zmluva Poskytnutie audítorských služieb - 2018-05-28 2018-05-29 Starosta obce Skalka nad Váhom, -daňový audítor Starosta obce Skalka nad Váhom, -daňový audítor Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf (0KB)
. Zmluva o poskytnutí auditu audit účtovnej závierky 950 2018_05_29 2018-05-28 Obec Skalka nad Vhom, Ing. Jana Daňová starosta obce (0KB)
- Zmluva Ač.ZO2018A7843-1 Zmluva-ochrana osobných údajov - 2018-05-11 2018-05-11 Starosta obce Skalka nad Váhom osobnyudaj.sk-poskytovateľ Starosta obce Skalka nad Váhom osobnyudaj.sk-posky Zmluva Ochrana osobných údajov.pdf (0KB)
- MAC TV -JOJ MAC TV - JOJ - 2018-05-11 2018-05-11 Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ MAC TV Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ MAC TV MAC TV -JOJ.pdf (0KB)
- Mandátna zmluva Mandátna zmluva - bytový dom - 2018-01-01 2018-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, mandatár Dr. Pavlis Ján Starosta obce Skalka nad Váhom, mandatár Dr. Pavli Skalka 231-zmluva mandátna.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 2018-04-04 2018-04-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu - Hvi Nájomná zmluva apríl 2018 - Hviščová Ľubica.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 2018-04-01 2018-04-03 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Mišov Nájomná zmluva apríl 2018 - Mišovcová Marcela.pdf (0KB)
- Zmluva o posk.fin.prísp. CSS Zmluva o posk.fin.prísp. CSS - 2018-02-09 2018-03-26 Starosta obce Skalka nad Váhom - gen.tajomnik služ.úradu Starosta obce Skalka nad Váhom - gen.tajomnik služ Zlluva o posk.fin.prisp. CSS.pdf (0KB)
- TOPSET - Dodatok k zmluve TOPSET - Dodatok k zmluve - 2018-03-08 2018-03-08 Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ fa TOPSET Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ fa TOPSET TOPSET -dodatok k zmluve.pdf (0KB)
- Zmuva o dielo je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa činnosti, vymedzené v ods.2 článku - 2018-02-26 2018-02-26 Starosta obce Skalka nad Váhom - riaditeľ BRRA Starosta obce Skalka nad Váhom - riaditeľ BRRA Zmluva o dielo 12018.pdf (0KB)
- Príkazná zmluva Príkazná zmluva OFK - 2018-02-23 2018-02-23 Starosta obce Skalka nad Váhom, príkazník Ing. Grofík Starosta obce Skalka nad Váhom, príkazník Ing. Gro Príkazna zmluva OFK.pdf (0KB)
- Zmluva o dielo a poskytoavní služieb - - 2018-01-23 2018-01-23 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu - Zástupca WEBY GROUP , s.r.o. Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu - Zás Zmluva o dielo a poskytovaných služieb.pdf (0KB)
- Nájom RVSVV Nájom RVSVV - 2018-01-18 2018-01-18 Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ RVSVV Starosta obce Skalka nad Váhom - konateľ RVSVV Nájomná zmluva s RVSVV.pdf (0KB)
- - Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice Zmluva o spolupráci - Kúpele T 2017-12-04 2017-12-04 Starosta obce Skalka nad Váhom, Kúpele Trenčianské Teplice - zástupca Starosta obce Skalka nad Váhom, Kúpele Trenčianské zmluva o spolupráci.pdf (0KB)
- Zmluva o biologicky rozlož.odpadu na zhodnotenie Zmluva o biologicky rozlož.odpadu na zhodnotenie - 2017-12-01 2017-12-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, starosta obce Nemšová Starosta obce Skalka nad Váhom, starosta obce Nemš Zmluva o odbere biologicky rozložitel............pdf (0KB)
- Dodatok ZSE Dodatok ZSE - 2017-10-01 2017-12-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupcovia ZSE Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupcovia ZSE Dodatok ZSE.pdf (0KB)
- Dohoda s UP Dohoda s UPSVaR Trenčín Dohoda o aplikácii §10 zá. č.4 2017-11-22 2017-11-22 Starosta obce Skalka nad Váhom, riaditeľ ÚPSVaR Trenčín DOHODA Obec a UPSVaR.pdf (0KB)
- Zmluva o manažérstve verejného obstarávania - - 2017-10-23 2017-11-08 Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupca spol ProWire s.r.o. Starosta obce Skalka nad Váhom, zástupca spol ProW Zmluva o manažérstve verejného obstarávania.pdf (0KB)
- Dodatok s SPP Dodatky č.5 k Zmluvám o dodávke plynu - 2017-10-26 2017-11-06 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Obec Skalka nad Váhom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Obec Skalka Dodatky č.5 k Zmluve o dodaní plynu.pdf (0KB)
- Príkazná zmluva Trénovanie futbalového oddielu mužov - 2017-07-15 2017-10-30 Starosta obce Skalka nad Váhom - Ing. Tibor Grofik starosta obce - Ing. Tibor Brofík Príkazna zmluva.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Predĺženie nájmu - 2017-11-01 2017-10-27 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2017 - C10 Gabrišová.pdf (0KB)
- Zmluva o dielo Vyhotovenie žiadosti o nenávratný fin.prostriedok - 2017-10-23 2017-10-26 Starosta obce Skalka nad Váhom - .Pro Wire s.r.o-konateľ Starosta obce Skalka nad Váhom - .Pro Wire s.r.o-k Zmluva o dielo.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Predlženie nájmu - 2017-10-01 2017-09-27 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva september 92020 - Vanková Denisa -predlženie.pdf (0KB)
- Poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých Poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých - 2017-09-19 2017-09-19 Starosta obce Skalka nad Váhom - Ďurkovič Slavomír konateľ 3W Slovakia s.r.o. Starosta obce Skalka nad Váhom - Ďurkovič Slavomí LICENCNA ZMLUVA PRE OBEC Skalka nad Váhom s 3WSlovakia.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-09-01 2017-08-24 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 62017 - Bláhová Darina-výmena B7-predlženie.pdf (0KB)
- Zmluva o zneškodnení dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd TVK Zmluva o zneškodnení dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd TVK - 2017-08-17 2017-08-22 Starosta obce Skalka nad Váhom - zástupca za dodávateľa TVK Starosta obce Skalka nad Váhom - zástupca za dodáv Zmluva o zneškodnení odpadovej vody na ČOV.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-08-01 2017-07-12 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2017 - Hulínová Margita - predlženie.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-07-01 2017-07-10 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2017 - C10 Simona Gabrišová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-05-01 2017-05-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2017 - Chovan Filip.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-04-01 2017-04-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná Zmluva p. Vidová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-04-01 2017-04-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva p. Hulínová Margita.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-05-01 2017-05-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 2017 - Blahová Darina.pdf (0KB)
nájomná zmluva Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 2017-06-01 2017-06-01 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu Nájomná zmluva apríl 62017 - Vanková Denisa.pdf (0KB)
- Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 2017-05-25 2017-05-25 Starosta obce Skalka nad Váhom, dodávateľ služby starosta obce a dodávateľ služby Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva Nájomná zmluva nebytových priestorov OFK - 2017-05-11 2017-05-19 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca PartyGo s.r.o. Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca PartyGo s. NÁJOMNÁ ZMLUVA_ - najom nebytovych priestorov OFK 1.pdf (0KB)
- Zmluva o zriadení záložného práva.. Zmluva o zriadení záložného práva.. - 2017-05-11 2017-05-18 Starosta obce Skalka nad Váhom, Československá obchodná banka starosta obce Skalka nad Váhom, splnomocnený zástu Zmluva ČSOB-OBEC.compressed.pdf (0KB)
XX 2017-30-05 0000-00-00 test.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Toráčová, Miker Nájomná zmluva apríl 2017 - Toráčová ,Miker.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Szoboszalaiová Hana Nájomná zmluva apríl 2017 - Szoboszlaiová Hana.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Valísková lenka Nájomná zmluva apríl 2017 - Mgr. Valisková Lenka.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Valísková Janka Nájomná zmluva apríl 2017 -. Valisková Janka.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Zvoníčková Nájomná zmluva apríl 2017 - Šlesárová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Šlesárová Nájomná zmluva apríl 2017 - Šlesárová.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Peťková Nájomná zmluva apríl 2017 - Peťková Mária.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Záhoráková Nájomná zmluva apríl 2017 - Záhoráková.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Škultétiová Nájomná zmluva apríl 2017 - Škultétiova Terezia.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Oriešek Nájomná zmluva apríl 2017 - Oriešek Ľubomír.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Štefkovičová Nájomná zmluva apríl 2017 - Štefkovičová Petronela.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Sedláček Nájomná zmluva apríl 2017 - Sedláček.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Orčová Nájomná zmluva apríl 2017 - Orčová Petra.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Samák Nájomná zmluva apríl 2017 - Samák Ľuboš.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Ondračka Nájomná zmluva apríl 2017 - ONDRAČKA Pavol.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Rudická Nájomná zmluva apríl 2017 - RUDICKá Lenka.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Panák Nájomná zmluva apríl 2017 - Panák Michal.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom - Nápoky Nájomná zmluva apríl 2017 - Nápoký Pavol.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-05-02 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Prelovský Nájomná zmluva apríl 2017 - Prelovský Štefan.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Floriánová Nájomná zmluva apríl 2017 - Florianova Lenka.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Komlošová Nájomná zmluva apríl 2017 - Komlošová Emília.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Filo Nájomná zmluva apríl 2017 - Filo Jozef.pdf (0KB)
- - Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Kutišová Nájomná zmluva apríl 2017 - Kutišová Martina.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Kvasnica Nájomná zmluva apríl 2017 - Kvasnica Lukáš.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Hošták Nájomná zmluva apríl 2017 - Hošták Jozef.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Horná Lucia Nájomná zmluva apríl 2017 - Horná Lucia.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Mgr. Horňáková Nájomná zmluva apríl 2017 - Horňáková Jarmila, Mgr..pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Holíček Nájomná zmluva apríl 2017 - Holíček Jozef.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Horecký Nájomná zmluva apríl 2017 - Horecký Vladimír.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Buranová Nájomná zmluva apríl 2017 - Buranová Martina.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Lenhartová Nájomná zmluva apríl 2017 - Lenhartová Vlasta.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Bučková Nájomná zmluva apríl 2017 - Bučková Magdaléna.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Hodulíková Nájomná zmluva apríl 2017 - HODULÍKOVÁ Miroslava.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Guga Nájomná zmluva apríl 2017 - GUGA Jozef.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Hlatká Nájomná zmluva apríl 2017 - Bc. Hlatká Mária.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom-Antalová Nájomná zmluva apríl 2017 - Antalova Zita.pdf (0KB)
- Nájomná zmluva bytovka Nájomná zmluva bytovka - 20170201 2017-04-28 Starosta obce Skalka nad Váhom, nájomca bytu starosta obce Skalka nad Váhom- Kováčiková Nájomná zmluva 2017 Kováčikova Viera AS1.pdf (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.