Návrat na hlavnú stránku Úvod Erb

Povinne zverejňované dokumenty

FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | ZMLUVY - Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služiebZmluvy za rok 2015Č.NázovPredmetCena EURPlatnosťZverejnenéZm.stranyPodpísalSúbor/typ/veľkosť
4/2015 Nájomná zmluva nájom traktor, vlečka, kosačky, drvič bio odpadu - 2016-01-01 2015-12-30 Obec Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš Agrofarma hejdiš starosta obce zmluva o preprave veci.pdf (0KB)
- Zmluva o preprave veci vyvoz odpadovych vod zo zump - 2015-12-01 2015-12-30 Obec Skalka nad Váhom, Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš starosta obce zmluva o preprave veci.pdf (0KB)
- Kúpna zmluva dodávka kníh na základe objednávky - 2015-10-12 2015-10-28 Obec Skalka nad Váhom EvitaStore, s.r.o. Anton Horečný Evita store.pdf (0KB)
- Zmluva o dielo zhotoviť dielo \" Rekonštrukcia terasy v ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom\" 17 872,44 2015-10-23 2015-10-28 Obec Skalka nad Váhom, AWACO s.r.o.Roman Mrázik starosta obce Rekonštrukcia terasy MŠ a ZŠ Skalka nad Váhom.pdf (0KB)
. Kúpna zmluva pozemok 380 2015-10-20 2015-10-20 Obec Skalka nad Váhom, manželia Miroslav Húserka a Miroslava Húserková rod. Macharová starosta obce kúpna zmluva neh._NEW.pdf (0KB)
- zmluva o buducej zmuve o zriadeni vecnych bremien - - 2015-09-28 2015-10-20 Obec Skalka nad Váhom, Zapadoslovenska distribucna , a.s. starosta obce Skalka nad Váhom zapadoslovenska distribucia.pdf (0KB)
- zmluva o poskytovaní sužieb v odpadovom hospodárstve - - 2015-10-16 2015-10-16 Obec Skalka nad Váhom, ENVIROPOL s.r.o. starosta obce enviropol.pdf (0KB)
14/2015 nájomna zmluva nájom traktor, vlečka, kosačky, drvič bio odpadu - 16.09.2015 2029-09-20 Obec Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš starosta obce Hejdis NZ traktor.pdf (0KB)
- Zmluva o dodávke plynu - - 2015-06-01 2015-08-28 Obec Skalka nad Váhom, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. starosta obce zmluva o dodavke plynu BD 231.pdf (0KB)
- Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 25.07 2007 osobitné dojednania - 2015-08-18 2015-08-28 Obec Skalka nad Váhom, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. starosta obce SPP dodatok 4 zo dna 25.07.2007.pdf (0KB)
- Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu - - 2015-08-18 2015-08-28 Obec Skalka nad Váhom, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. starosta obce Spp dodatok 4.pdf (0KB)
- Dodatok č.4 k zmluve o preprave veci zo dňa 03.06.2013 a 01.04.2014 - - 2015-06-01 2015-08-28 Obec Skalka nad Váhom, Poľnohospodárske družstvo Skalka nad Váhom starosta obce dodatok 4 PD.pdf (0KB)
4/2015 predlženie vypovednej doby - 2015-09-15 2015-08-28 Obec Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš Agrofarma hejdiš starosta obce dohoda o ukoncenie NZ predlzenie vypovednej lehoty.pdf (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie mužstva OFK jesenná časť 1200 2015-07-30 2015-08-24 Obec Skalka nad Váhom, Ing. Tibor Grofik starosta obce (0KB)
2149/2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu úprava práv a povinností Zmluvných strán - 2015-08-11 2015-08-18 Obec Skalka nad Váhom, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. starosta obce zmluva o dodavke vody.pdf (0KB)
- dodatok - - 2015-06-15 2015-08-18 Obec Skalka nad Váhom, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. starosta obce dodatok c. 1 k Zmluve o prevadzkovani Vod. infra 001.jpg (0KB)
. Príkazná zmluva Vytrénovanie oddielu žiakov OFK 600 2015-07-30 2015-07-29 Obec Skalka nad Váhom, Vít Podhorský starosta obce prikazna zmluva_NEW.pdf (0KB)
. Zmluva o účinkovaní koncet 330 2015-07-30 2015-07-29 Obec Skalka nad Váhom, DH Krásinka starosta obce zmluva o ucinkovani.pdf (0KB)
- Zmluva o sprave a prevadzkovani vodovodnej infrastruktury úprava práv a povinností pri správe a prevádzkovaní vodovdnej infrastruktúry - 2015-06-09 2015-07-01 Obec Skalka nad Váhom, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. starosta obce zmluva TVK a.s..pdf (0KB)
4/2015 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy ukončenie nájomnej zmluvy 2015-06-26 2015-06-26 Obec Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš Agrofarma hejdiš starosta obce dohoda o ukonceni NZ traktor.pdf (0KB)
- poistna zmluva PZP 103,50 2015-06-16 2015-06-24 Obec Skalka nad Váhom, Komunálna poistovna Anton Horečný- starosta obce poistka fabia.pdf (0KB)
- Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie prenájom DVD - 2015-06-16 2015-06-22 Obec Skalka nad Váhom, Bontonfilm a.s. starosta obce DVD.pdf (0KB)
- Dohoda o ukončení zmluvy - - 09.06.2015 2009-06-20 Obec Skalka nad Váhom, Global Network Systems, s.r.o.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. a.s. Anton Horečný- starosta obce, TVS Dohoda 001.jpg (0KB)
- Zmluva o poskytovaní auditorskych sužieb audit 950 2015-05-26 2015-05-27 Obec Skalka nad Váhom, Ing. Jana Daňová starosta obce auditorske sluzby 2014.pdf (0KB)
- Zmluva o poskytovaní auditorskych sužieb audit 700,- 2015-05-26 2015-05-27 Obec Skalka nad Váhom, Ing. Jana Beňová starosta obce audit služby 2013.pdf (0KB)
- Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena účastníckeho programu - 2015-05-18 2015-05-27 Obec Skalka nad Váhom, Orange Slovensko, a.s. starosta obce dodatok orange.pdf (0KB)
- Dotatok ponuka E.Benefit zmena a doplnenie všetkých uzatvorených zmlúv medzi dodávateľom a odberateľom - 2015-05-21 2015-05-26 ZSE Energia, a.s., Obec Skalka nad Váhom starosta obce ZSE dodatok 001.jpg (0KB)
- dodatok č. 3 K zmluve o preprave veci - - 2015-05-30 2015-05-06 Obec Skalka nad Váhom, Poľnohospodárske družstvo Skalka nad Váhom starosta obce PD dodatok c 3.pdf (0KB)
- dodatok 1/2015 K zmluve o nájme nebytových priestorov - - 2015-04-09 2015-04-24 Obec Skalka nad Váhom, Tomáš Hornáček -Pneuservis Hornáček starosta obce (0KB)
A0332337 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena účastníckeho programu - 2015-04-06 2015-04-09 Obec Skalka nad Váhom, Orange Slovensko, a.s. starosta obce orange.pdf (0KB)
257556-1 zmluva o pripojení pripojenie do siete internet a služby 5 eur/mes. 2015-01-01 2015-04-08 Obec Skalka nad Váhom, Global Network Systems, s.r.o. starosta obce zmluva KIKI 2015 002.jpg (0KB)
- dodatok Zmena a doplnenie článkov zmluvy - 2015-03-31 2015-04-01 ZSE Energia, a.s., Obec Skalka nad Váhom starosta obce DODATOK.jpg (0KB)
9407620892 Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny 2015-03-31 2014-04-01 ZSE Energia, a.s., Obec Skalka nad Váhom starosta obce Dok5.pdf (0KB)
121457061 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - - 2015-03-11 2015-03-11 Obec Skalka nad Váhom, Západoslovenská distribučná,a.s. starosta obce Zapadoslovenska distribucna.pdf (0KB)
4/2015 nájomna zmluva úprava vzájomných práv a povinností pri nájme strojov - 2015-01-08 2015-02-24 Obec Skalka nad Váhom, Patrik Hejdiš Agrofarma hejdiš starosta obce Nájomná zmluva TRAKTOR.pdf (0KB)
05/2015 zmluva o zabezpečení vykonávania pracovnej zdravotnej služby zabezpečenie a vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služy 180 eur ročne 2015-02-20 2015-02-23 Obec Skalka nad Váhom, Iveta Švábyová starosta obce PZS-S.pdf (0KB)
- Príkazná zmluva vytrénovanie futbalového oddielu žiakov obecného futbalového klubu TJ SLOVAN Skalka nad Váhom 500 eur 2015-02-02 2015-02-19 Obec Skalka nad Váhom, Vít Podhorský starosta obce podhorsky.pdf (0KB)
- prikazna zmluva Vytrénovanie futbalového mužstva obecného futbalového klubu TJ SLOVAN Skalka nad Váhom 1500 eur 2015-01-09 2015-02-18 Obec Skalka nad Váhom, Robert Tomík starosta obce prikazna zmluva.pdf (0KB)
2/2015 Najomna zmluva 120 eur/ rocne 01.02.2014 2030-01-20 Obec Skalka nad Váhom, cns s.r.o. starosta obce Dok4.pdf (0KB)
1/2015 ZMLUVA O NáJME REKLAMNEJ PLOCHY 2 KS REKLAMNEJ PLOCHY 211 EUR/ ROK 2015-03-01 2015-01-30 Obec Skalka nad Váhom, ADK MEDIA, spol.s.r.o. starosta obce zmluva adk.pdf (0KB)


Cena: je uvedená individuálne, buď vrátane DPH alebo bez DPH, v zmysle konkrétnej zmluvy.

Platnosť: dátum začiatku platnosti zmluvy a v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú sa uvádza aj dátum ukončenia platnosti zmluvy.